Blogger til ældre og sosu'er: DF er det værste valg

Af Jan Hoby
SE ALLE BLOGINDLÆG

DANSK FOLKEPARTI markedsfører sig som guds gave til både de ældre og de sosu’er, der arbejder inden for ældreområdet. Det har da også givet pote; der er faktisk ret mange i begge grupper, der stemmer DF.

Er du pensionist eller sosu, er det at stemme på DF imidlertid noget af det værste, du kan gøre mod dig selv og andre. 

Dansk Folkeparti er sluppet af sted med først at fjerne over en milliard kroner fra ældreområdet og tilbageføre det som en værdighedsmilliard. Et begreb, der i sig selv er underligt: Som om ikke alle de penge, der investeres i velfærd ude i kommunerne, er værdige og sker med værdighed.

SER MAN PÅ ÆLDREOMRÅDET som helhed, er antallet af ansatte faldet dramatisk i de senere år, samtidig med at der kommer flere og flere ældre.

Social- og Indenrigsministeriet har opgjort, at kommunernes gennemsnitlige udgifter til ældre over 65 år er faldet uafbrudt siden 2010. Samlet set er udgifterne per borger over 65 år faldet med hele 16 procent mellem 2010 og 2015.

Tal fra FOA viser, at antallet af SOSU’er er faldet med knap otte procent. I samme periode er antallet af ældre over 80 år, som er den mest plejekrævende gruppe af ældre, steget med seks procent. Der er altså blevet færre hænder for hver 80 årig.

BESPARELSERNE PÅ ÆLDREOMRÅDET viser sig især på hjemmehjælpen. Ældre uden store funktionsnedsættelser må i stigende omfang klare sig selv. Antallet af hjemmehjælpstimer er nemlig faldet markant; mellem 2008 og 2014 med ikke mindre end 5,5 millioner. Tallet dækker over, at langt færre modtager hjemmehjælp. I 2008 modtog 18 procent af de ældre over 65 år hjemmehjælp. I 2014 modtog blot 12 procent af de ældre over 65 år hjemmehjælp.

I 2015 lavede FOA en rundspørge til over 2.500 medlemmer, og hele 75 procent af de adspurgte inden for hjemmeplejen og plejehjemmene angav, at de har fået mindre tid til opgaverne inden for det seneste år.

Oplevelsen af øget pres på arbejdsmiljøet er altså massivt til stede. De færre hænder skal på én gang løse flere opgaver, samtidig med, at dokumentationskravene og kontrollen vokser. Det kan man kalde en brutalisering af arbejdslivet. Når det kombineres med, at de offentlig ansatte har en meget høj faglighed og omsorgsfuldt forsøger at udføre deres arbejde, så knækker det mange, endda rigtig mange.

DER ER MASSIV DOKUMENTATION for, at offentligt ansatte er stressede. Men de kommunale arbejdsgivere fornægter på kynisk vis ethvert ansvar. Således skriver Michael Ziegler, den konservative formand for KL’s løn- og personaleudvalg i en fælles kronik med DA’s viceadministrerende direktør, Pernille Knudsen:

”Det psykiske arbejdsmiljø bliver ofte kædet sammen med stress. Men stress er en naturlig reaktion, som alle mennesker oplever, når der sker forandringer og udfordringer i livet, i arbejdet såvel som i privatlivet. Kun når stressen er vedvarende over en lang periode, bliver det et problem, der skal håndteres.

Faktisk er det at gå på arbejde noget af det sundeste, man kan gøre for sig selv. Risikoen for at have højt stressniveau er dobbelt så høj for arbejdsløse som for beskæftigede, viser undersøgelsen ”Den Nationale Sundhedsprofil” med svar fra over 160.000 respondenter. Selv folkepensionister er mere stressede end dem i job. ”

HVIS IKKE DET VAR SÅ ALVORLIGT for de, som bliver ramt, så kunne man være ligeglad. Men når det er ledelsessignalet til alle de kommunale institutioner fra den ansvarlige chefforhandler, så er udtalelserne nærmest kriminelle. Professor og ekspert i psykisk arbejdsmiljø, Tage Søndergaard, skriver i et modsvar:

”Michael Ziegler ser bort fra de mange store og yderst reelle problemer, der findes i den offentlige sektor i form af sygefravær, personaleomsætning, vold, trusler, chikane, organisationsforandringer og dokumentationskrav. Disse forhold burde specielt Michael Ziegler kende, da han selv er en af de ansvarlige for den meget store belastning, som de ansatte på folkeskolerne er udsat for. Her skal man bakse med tre gennemgribende forandringer på én gang: ny overenskomst, folkeskolereform og inklusion. Ingen af delene var ordentligt forberedt. Til gengæld blev de gennemført samtidig. ” 

DENNE UDVIKLING MÅ STOPPES. Der er behov for at opprioritere den offentlige ældrepleje, så den har de ressourcer, der skal til, for at skabe en ældrepleje, som de ældre og de pårørende kan være tilfredse med og som kan følge med udviklingen i det stigende antal ældre. FOA har beregnet, at ældreområdet skal tilføres ca. en mia. kr. om året i de næste fem år for at følge med det stigende antal ældre. 

Vi har faktisk et valg, om vi vil ændre på tingenes tilstand. Vi har, hvad de ikke har! Fælleskabets styrke, handlingsfællesskaber, solidaritet og sammenhold.

Sætter vi det i bevægelse, så kan intet stoppe os. VelfærdsallianceDK forsøger med al kraft at få startet et kommunalt oprør med 98 demonstrationer i 98 kommuner den 12.maj. Alle er inviteret.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Jan Hoby

Jan Hoby er næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) og 100% socialist og feminist. Han er født i 1962 og opvokset i arbejderkvarteret Bispebjerg. Fra den tidlige ungdom har han været organiseret socialist. Jan vil hovedsageligt blogge om arbejderbevægelsens, primært fagbevægelsens, udfordringer set fra en aktivistisk og venstreorienteret fagbureaukrats udkigspost. Men han vil også tage emner som kritisk pædagogik, børns hverdagsliv og forskning inden for disse områder op.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.