Blogger: Tak for støtten Løkke!
Blogger Cliff Kaltoft er glad for statsministerens støtte til projektet "Den Gode Historie"

Af Cliff Kaltoft
SE ALLE BLOGINDLÆG

I TIRSDAGS deltog statsminister Lars Løkke Rasmussen i Brugernes Bazar i Odense. Arrangementet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som har fokus på indsatsen for de mest udsatte borgere i Danmark. På Brugernes Bazar er det de socialt udsatte selv, der er i fokus. Det er deres oplevelser og deres synspunkter, der er det centrale.

Statsministeren gav i den forbindelse sin opbakning til vores kampagne om ”Den Gode Historie”. Jeg er glad for tilkendegivelsen, og jeg ser den som et udtryk for regeringens opbakning til vores arbejde med at forbedre vilkårene for socialt udsatte medborgere og give dem mulighed for selv at få ”en god historie”. For der er brug for en ekstraordinær indsats og for et bredt samarbejde, hvis vi skal lykkes med at integrere alle i fællesskabet og skabe muligheder for uddannelse, job og selvforsørgelse for en stor gruppe mennesker, som lige nu er uden for det gode selskab.Statsministeren var efterfølgende tydelig i sin tilkendegivelse på Twitter, hvor han delte sin opbakning til den gode sag med 75.000 mennesker i sit store og omfattende netværk. ”Thumbs up” for det, det er vi både utroligt stolte af og rigtig glade for.

I Landsforeningen af VæreSteder er vi langt med vores kampagne. Ja, faktisk er vi fremme ved en af milepælene, nemlig indsamling og registrering af 1001 gode historier. En dagsaktuel status på kampagnen er, at vi mangler 39 for at nå de 1001, som helst skulle være med til at slå en tyk pæl igennem de senere års mismod og manglende tro på, at mennesker, der har massive og multiple problemer med den rette hjælp, kan lykkes – også helt ud på arbejdsmarkedet og ind i det gode liv. Nedtællingen til de 1001 gode historier kan følges på www.dengodehistorie.net, hvor statsministeren og andre med interesse for sagen, kan orientere sig om fremdriften. Her kan man også overbevises om det engagement og den lyst til forandring, der præger mange menneskers liv og stræben, selvom udgangspunktet er ganske svært.

SNART STARTER forhandlingerne om 2025-planen og finansloven for 2017. Ambitionen er, at bringe 250.000 i arbejde, det er en historisk mulighed for at bringe gruppen af socialt udsatte i spil til det forjættede land. Det kræver en lidt større indsats, men til gengæld er gevinsten også det større både for den enkelte, men også for samfundet – brugere af væresteder har i gennemsnit et træk på over 700.000 kr. årligt på de offentlige udgifter. Så hvis vi skal have de næste 1001 nye historier på banen - eller 2000, 3000 eller 10.000-, så er chancen der nu, hvor finanslovsforhandlingerne går i gang, men det sker ikke af sig selv. Det er helt afgørende, at regeringen og Folketingets partier tilvejebringer rammerne for, at ”den gode historie” bliver en reel mulighed og giver chancen til, at den voksende gruppe af socialt udsatte medborgere kan få et liv, der giver mening og muligheder

Med en Lars Løkke som støtte og en Mette Frederiksen som ambassadør skulle grundlaget for at skabe en historisk mulighed være til stede, og i Landsforeningen af VæreSteder vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at løfte med på en positiv dagsorden for de udsatte grupper. Vi vil også gerne bruges langt mere offensivt, end vi har mulighed for lige nu. Men måske tegner der sig et vendepunkt i horisonten. Statsministerens optagethed af ”Den Gode Historie” er i hvert fald noget, vi vil tillade os have forventninger til.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Cliff Kaltoft

Cliff Kaltoft er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder (LVS). Gennem godt 20 år har han rådgivet skiftende regeringer om samfundets udsatte. LVS arbejder for at styrke socialt udsattes muligheder for forandring. Med kampagnen Den Gode Historie vil LVS indsamle 1000 positive vendepunktshistorier og derved illustrere, at det gode liv er opnåeligt med den rette hjælp - selv for de mest udsatte mennesker.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.