Blogger: 19 gode grunde til at vippe Løkke af pinden
"Der er rigeligt med gode grunde til at få sat gang i Løkkes exit. Jo før, jo bedre."

Af Jan Hoby
SE ALLE BLOGINDLÆG

Lars Løkke Rasmussen blev statsminister for anden gang den 18. juni for et år siden.

Regeringen har i hans regeringstid haft blikket stift rettet mod at undergrave lønarbejdernes sociale sikkerhed. Regeringen har sideløbende haft travlt med at hjælpe erhvervslivet med vækstpakker, afregulering, udenrigsstøtte og svækkelse af miljøet. Ambitionen er at erstatte velfærdsstaten med minimalstaten. Flygtninge og muslimer bliver brugt som afledning.

LISTEN OVER SKADELIGE ugerninger fra Lars Løkkes regering er lang som et ondt år, og den overvejende del er gennemført sammen med Socialdemokraterne og DF - de gamle magtpartier.

Har du glemt, hvorfor Lars Løkke gør mere skade end gavn, så kommer det her:

• En ny dagpengelov, der binder såvel fagbevægelse som DF og S til et dagpengesystem, hvor mindst 10.000 falder ud hvert eneste år. Mange har intet forsørgelsesgrundlag på grund af kontanthjælpsreglerne om gensidig forsørgerpligt og formue.

• Kontanthjælpsloftet, som fra 1. oktober vil gøre titusinder af familier (de enlige forsørgere rammes hårdest) absolut fattige, fordi de sættes 20-25 procent ned i støtte.

• 225 timers reglen, som betyder, at hvis ikke begge ægtefæller i en familie, hvor begge modtager kontanthjælp, skaffer sig 225 timers arbejde, så mister den ene voksne hele kontanthjælpen.

• Integrationsydelse på SU-niveau, det vil sige tæt på det halve af kontanthjælpen, hvor indvandrere og flygtninge skal leve for det samme som unge, dog uden de fordele, som studerende har som fx rejsekort, studielån og adgang til kollegier.

• IGU-loven (Integrationsgrunduddannelse), som er en aftale fra trepartsforhandlingerne: Indslusningsløn for flygtninge og familiesammenførte, hvor de skal arbejde for elevløn uden krav til oplæring, danske kolleger, indhold af arbejdet, værn mod fortrængning af nuværende ansatte, godkendelse af tillidsrepræsentant, eller bare en kontrakt, de kan læse. En åben ladeport for misbrug.

• Organiseret undergravning af mindstelønnen gennem de lavere satser, dagpengelov, IGU, integrationsydelse, 225-timers regel.

• Sænkelsen af boligstøtten og forsøget på at nedsætte boligydelsen til de fattigste pensionister.

• Der spares på arbejdsmiljøet, fordi Arbejdstilsynet skal fyre 140 ansatte og kun skal fokusere på de risikofyldte brancher, så alle andre går fri. Det betyder fx, at skandalerne på Siemens og Vestas aldrig var blevet undersøgt, hvis ikke det havde været for DR.

• Ligestillingen rammes, fordi regeringen er gået tilbage til de dårlige ligelønsstatistikker, som kun gælder for større virksomheder med mere end 35 ansatte.

• Erhvervsuddannelsernes ræs mod bunden i form af karakterer på skolerne og evige besparelser. Praktikpladsmanglen vokser, uden at regering og arbejdsgivere er villige til at reagere.

• Social dumping har fået bedre vilkår under regeringen. Byggerier i villahaverne er ikke længere underlagt en skrap myndighedskontrol, hvilket genåbner for massivt misbrug af østeuropæiske håndværkere. Regeringen og Socialdemokraterne vil ikke gribe ind overfor Uber, og Lars Løkke flyver fortsat med Ryanair.

• Skats mange skandaler har stået på i årevis, men er blevet forværret af manglende ressourcer og af den bevidste laden stå til over for de mange smuthuller i lovgivningen.

• Flygtningelovenes umenneskelige indhold i forhold til familiesammenføring, smykkeloven, teltlejrene osv. Det taler sit eget inhumane sprog.

• Regeringens kulsorte miljø- og klimapolitik med svækkelsen af kystbeskyttelsen, afskaffelsen af PSO-afgiften, stop for havvindmølleparker, færre penge til tog, regeringens optræden på COP21 og regeringens alliance med den ultrasorte organisation ”Bæredygtigt landbrug” om lavere miljøkrav.

• Indkøb af kampfly til mange milliarder og ønsket om en aggressiv militant udenrigspolitik. Regeringens deltagelse i flere krige i Syrien, Irak og Mali samt modstand mod at undersøge Irak- og Afghanistankrigen.

• Besparelserne på ulandsbistanden og brugen af ulandsmidler til at støtte erhvervsliv og politiske formål samt til at finansiere flygtningehjælpen i Danmark.

• Et uddannelsessystem, hvor karakterer og erhvervsretning styrer. Senest med gymnasiereformen, som er et ekskluderende akademisk projekt, som gør det sværere for børn af de lavt uddannede. Den fortsatte mishandling af folkeskolen og lærerne gennem arbejdstidsaftalen og heldagsskolen.

• Regeringen har sammen med de gamle magtpartier i Folketinget sikret sig selv lønforhøjelser og privilegier, selvom de prædiker, at alle andre danskere skal holde igen med lønnen og arbejde mere hele livet.

• Besparelserne på velfærden ude i kommuner og regioner fortsætter med både finansloven og økonomiaftalerne. Der bliver nemlig tale om massefyringer og milliardbesparelser i landets regioner og kommuner i 2017. Det forhadte omprioriteringsbidrag bortfalder fra 2018, men der vil fortsat være nedskæringer i alle landets kommuner.

DER ER RIGELIGT AF GODE GRUNDE til at få sat gang i Løkkes exit. Jo før, jo bedre. Vi starter med 98 demonstrationer i 98 kommuner, og alle, der har et udestående med Lars Løkke, er inviteret. For det kommunale oprør er ikke kun for offentlige ansatte, men for alle, der har et udstående med "nødvendighedens politik" og Løkkes klassekamp fra oven.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Jan Hoby

Jan Hoby er næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) og 100% socialist og feminist. Han er født i 1962 og opvokset i arbejderkvarteret Bispebjerg. Fra den tidlige ungdom har han været organiseret socialist. Jan vil hovedsageligt blogge om arbejderbevægelsens, primært fagbevægelsens, udfordringer set fra en aktivistisk og venstreorienteret fagbureaukrats udkigspost. Men han vil også tage emner som kritisk pædagogik, børns hverdagsliv og forskning inden for disse områder op.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.