Bettina Post: Stop jagten på hjemløse kontanthjælpsmodtagere

Af Bettina Post
SE ALLE BLOGINDLÆG

Helsingør Kommune tager nu nye midler i brug for at jagte dem, som i forvejen har mindst. For nu skal hjemløse kontanthjælpsmodtagere i byen fremvise kvitteringer for, at de bruger kontanthjælpen inden for bygrænsen. Ellers mister de retten til deres kontanthjælp.

Man ser for sig, hvordan soveposerne langs de lune butiksfacader langsomt fyldes op med sirligt sammenfoldede kvitteringer, som en gang om måneden fremlægges for en nidkær kommunal kontrollant, før det måske/måske ikke accepteres, at der tre gange i månedens løb er købt hundemad i netto i Nivå, som ligger i nabokommunen.

- Det er ikke os, der bestemmer det, men lovgivningen, lyder det ifølge Frederiksborg Amts Avis fra kommunens afdeling for Borgerservice.

Men det er så sandelig et fortolkningsspørgsmål.

RETTEN TIL KONTANTHJÆLP afhænger ifølge Aktivloven af, om man på grund af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør har mistet muligheden for at forsørge sig selv. Kontanthjælpen udbetales af opholdskommunen, som ifølge Retssikkerhedsloven er der, hvor man bor eller sædvanligvis opholder sig.

Når det skal afgøres, hvilken kommune der er opholdskommune, er der ikke en udtømmende angivelse af, hvad der kan lægges vægt på. Men folkeregistertilmeldingen er et vigtigt moment, ligesom de faktiske forhold vejer tungt. Det gælder særligt i forhold til hjemløse.

Og ifølge den vejledning, som hjælper kommunerne med at fortolke retssikkerhedsloven (retssikkerhedsvejledningen), er det afgørende væsentligt, hvad personen selv oplyser, ikke mindst om hvor den pågældende har været, og hvor han eller hun har mest lyst til at opholde sig.

VI HAR ALLE SAMMEN altid en opholdskommune. Derfor kan der - igen ifølge retssikkerhedsvejledningen – ikke stilles minimumskrav til den tilknytning, en person skal have til en kommune, for at kommunen kan anses for opholdskommune, og dermed være den, der skal udbetale eksempelvis kontanthjælp.

Skulle det vise sig, at der er en anden kommune, som kontanthjælpsmodtageren faktisk opholder sig mere i, end den, der udbetales hjælp fra, er det desuden i første omgang et mellemværende mellem de to kommuner. Ikke mellem den aktuelle opholdskommune og den, der modtager ydelsen. Det skal ordnes ”back-stage” så at sige. Alt andet er da også helt utilstedeligt.

JEG HAR FAKTISK SVÆRT VED AT TRO, at Helsingørs borgmester, tidligere socialminister Benedikte Kiær (K), er tilfreds med den måde, hendes kommune administrerer på i dette tilfælde. I hvert fald har jeg tidligere haft gode drøftelser med hende om, at man ikke skal gøre livet unødvendigt besværligt for dem, som i forvejen har rigeligt at slås med.

Så her fra skal lyde den simple opfordring til Benedikte Kiær om at få stoppet dette formynderi over byens allermest udsatte. Vi skal bekæmpe hjemløsheden. Ikke de hjemløse.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Bettina Post

Født 1961 i Søllerød. Uddannet socialrådgiver i 1988. Har arbejdet i AMU-systemet og i forskellige kommuner både med udsatte børn og familier og med beskæftigelsesrettede indsatser frem til 2004, hvor hun blev næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Fra 2008 til 2012 var hun formand. I dag er hun chefkonsulent på Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde. Har to voksne sønner og bor i Herlev.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.