Bettina Post: Pisken virker ikke - men gør guleroden?
"Meningen med det hele bør jo være, at vi får hjulpet flere til at skifte langtidsledigheden ud med langtidsbeskæftigelse."

Af Bettina Post
SE ALLE BLOGINDLÆG

Det kom vistnok som en overraskelse for de fleste, da Bjarne Corydon og Morten Østergaard i går - på en højhellig søndag - indkaldte til pressemøde om endnu et par af regeringens såkaldte vækstinitiativer. I hvert fald var de fremmødte søndagsjournalister mest optagede af, om der mon var tale om et valgoplæg.

SELV VAR JEG MERE PAF over et af vækst-forslagene. Dét om, at der nu skal udbetales en såkaldt jobbonus på op til 1.500 kr. om måneden til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som skaffer sig et job. Det står der ikke en pind om hverken i regeringsgrundlaget eller den ene eller anden Koch-rapport. Ovenikøbet skal det gå tjep, så forslaget skal helst vedtages inden sommerferien, med ikrafttræden lige midt i sommerferien.

DET ER NYE TONER. Sædvanligvis når politikere lancerer økonomiske incitamenter, handler det om at indføre sanktioner, begrænsninger og max-grænser, så det "altid kan betale sig at tage sig et arbejde".

Alle partier taler i sådan set i forvejen om at indføre en slags job-bonus, men det er i form af skattelettelser til de lavestlønnede, og det er for de fleste relativt diffust, hvad det eventuelt kan komme til at betyde for den enkelte. En job-bonus placerer i stedet en letforståelig og meget konkret gulerod foran næsen på de langtidsledige. 1.500 gode danske kroner om måneden er til at forstå og til at gribe ud efter.

Det store spændende spørgsmål er naturligvis, om det på nogen måde kommer til at gøre en forskel på noget som helst.

Vi ved fra masser af erfaringer og forskning, at de negative økonomiske incitamenter i form af nedsatte ydelser og sanktioner ikke har nogen nævneværdig beskæftigelseseffekt, når det drejer sig om langtidsledige. Men kommer de så i job, hvis der fristes med et positivt økonomisk incitament?

DET VED VI OGSÅ en lille smule om. I hvert fald når det handler om langtidsledige enlige forsørgere på kontanthjælp. De har nemlig været omfattet af en midlertidig jobpræmieordning, som indebar en ekstra økonomisk gevinst på op mod 600 kr. skattefrit pr. måned. Ordningen løb fra 1. januar 2011 til 31. december 2012, og havde faktisk en signifikant positiv effekt på enlige forsørgeres beskæftigelse. Målgruppen bestod af godt 14.000 personer, og en evaluering af dens effekt viste, at den årligt fik mellem 450-900 fuldtidspersoner i beskæftigelse. Det er da værd at tage med.

DET ER DESVÆRRE IKKE UNDERSØGT, om den forøgede beskæftigelse blev fastholdt efter ordningens ophør. Det var jo ellers nok så interessant. Meningen med det hele bør jo være, at vi får hjulpet flere til at skifte langtidsledigheden ud med langtidsbeskæftigelse.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Bettina Post

Født 1961 i Søllerød. Uddannet socialrådgiver i 1988. Har arbejdet i AMU-systemet og i forskellige kommuner både med udsatte børn og familier og med beskæftigelsesrettede indsatser frem til 2004, hvor hun blev næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Fra 2008 til 2012 var hun formand. I dag er hun chefkonsulent på Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde. Har to voksne sønner og bor i Herlev.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.