Alle taber hvis dagpengene udhules
"Besparelserne på dagpenge kan være dyrt købte. For vi taber alle, hvis lavere dagpenge leder til mindre tryghed, et mere stift arbejdsmarked og pres på de laveste lønninger."

Af Kristian Weise
SE ALLE BLOGINDLÆG

Mandag fremlægger Dagpengekommissionen deres anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Men med den opgave de fik, kan det ikke blive til andet end en lappeløsning og en yderligere udhuling.

Lækkede papirer har vist, at dagpengeydelsen – det man kan få, hvis man er arbejdsløs og på dagpenge – i kommissionens forskellige forslag enten vil være lavere i alle årene, man kan få dagpenge, eller i nogle af dem. Dermed mister dagpengene betydning som den forsikring mod en markant nedgang i indkomst ved arbejdsløshed, som de ellers oprindeligt var.

Det er trist. For dagpengesystemet er, sammen med aftalesystemet, en del af forudsætningen for dynamikken på vores arbejdsmarked. Det er en af de helt afgørende faktorer for vores konkurrenceevne og vores evne til at tilpasse os udviklingen i verden.

Dagpengene har historisk sikret, at det at blive arbejdsløs ikke behøver at resultere i et økonomisk kollaps for den enkelte. Man behøver nemlig ikke at gå fra hus og hjem, hvis man mister sit job, når dagpengene er en nogenlunde erstatning for ens tidligere løn.

Trygheden ved, at man ikke mister sit livsgrundlag, hvis man mister sit arbejde, er også afgørende for, at danske lønmodtagere generelt tør tage chancer i deres arbejdsliv og lade sig omskole, når det kan være nødvendigt.

Derudover lægger dagpengene sammen med kontanthjælp en bund under lønniveauet på arbejdsmarkedet. Hvis ydelsesniveauet reduceres, vil det derfor presse de laveste lønninger nedad. Det kan starte en nedadgående lønspiral, med stigende ulighed som konsekvens.

Det har vi i Cevea påpeget over det seneste år. Og nu har også de økonomiske vismænd understreget det forhold: lavere ydelser til de arbejdsløse – et svækket sikkerhedsnet – vil betyde lavere lønninger til nogen.

Det kan man se i bl.a. Tyskland. Her førte Hartz-reformerne til drastisk sænkede ydelser. Resultatet har været lavere lønninger ikke bare til de få, men til så mange, at middelklassen er blevet kraftigt udhulet og knap 10 pct. af de arbejdende tyskere i dag er arbejdende fattige.

I Danmark har vi endnu et valg. Vi kan vælge at deltage i ræset mod bunden, og skære i ydelser som dagpenge og kontanthjælp. Det vil dog have en begrænset og tvivlsom effekt.

Eller vi kan vælge at kæmpe for det modsatte: et kapløb mod toppen. Vi kan fastholde ydelsesniveauet – og dermed lønniveauet i Danmark – investere i uddannelse og derved fastholde virksomheder og medarbejdere, der konkurrerer på innovation og kvalitet.

Værdien af dagpenge og kontanthjælp er allerede blevet udvandet. Det har svækket den forsikringsfunktionen, og dermed det egentlige sigte med ydelserne og det sociale sikkerhedsnet, de udgør - at skabe rum for fleksibilitet, tryghed og udvikling af den enkelte.

Så stop forringelserne. Det eneste, der sker, er at dagpengene ikke kan leve op til at deres formål, at færre vælger at være medlem af en a-kasse og at mange i stedet vil bede deres arbejdsgiver om at sikre dem længere opsigelsesvarsler, kontant godtgørelse ved fyring og lignende. Det bliver ingen rigere af.

Besparelserne på dagpenge kan være dyrt købte. For vi taber alle, hvis lavere dagpenge leder til mindre tryghed, et mere stift arbejdsmarked og pres på de laveste lønninger.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Kristian Weise

Kristian Weise, direktør for Tænketanken Cevea

Kristian Weise, direktør for Tænketanken Cevea, følger dansk politik og samfundsudvikling. Han leverer progressive perspektiver på politikernes gøren og laden, de største samfundsudfordringer og tidens tendenser.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.