AIRBNB BAG FACADEN

Airbnb boligundersøgelse: Sådan har vi gjort

2.621 boliger bliver ifølge undersøgelsen lejet ud på Airbnb mere end de tilladte syv uger om året. Se her, hvordan vi har fundet dem.

Artiklen er opdateret den 6. juli kl. 11:02 med udtalelse fra Vibeke Borberg

Undersøgelsen er foretaget af Inside Airbnb for Avisen.dk. Inside Airbnb er et uafhængig og ikke-kommerciel dataprojekt, hvis formål er at indsamle og viderebringe informationer om Airbnb's udbredelse.

Inside Airbnb har indsamlet tilsvarende data for 36 storbyer rundt omkring i verden, som er blevet brugt til artikelserier i blandt andre The Independent og The Guardian.

Inside Airbnb har indsamlet data fra samtlige Airbnb-annoncer på København og Frederiksberg 28. juni 2016 ved hjælp af web-scraping. Web-scraping betyder, at man lader et computerprogram hente oplysninger ned fra et stort antal sider.

Inside Airbnb har udelukkende indsamlet oplysninger, der er offentligt tilgængelige på Airbnb's hjemmesiden. Og i Avisen.dk's brug af oplysningerne har vi fjernet alle informationer, der ville kunne bruges til at finde frem til enkeltpersoner. I forvejen oplyser Airbnb kun om udlejeres fornavn og boligens omtrente placering (med usikkerhed på 150 meter).

Ifølge ekspert i mediejura og presseetik Vibeke Borberg fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er der normalt ikke problemer i at indsamle data, der er offentligt tilgængeligt. Og så længe oplysningerne kun bliver brugt til research og som dokumentation for en given historie, burde der ikke være juridiske problemer. Når medierne formidler information om emner af offentlig interesse, har de betydelig frihed med hensyn til måden, hvorpå den fornødne dokumentation tilvejebringes.

Til gengæld kan det være problematisk, hvis oplysningerne fører tilbage til enkeltpersoner eller bestemte adresser.

- Hvis det indsamlede materiale derimod systematiseres og stilles til rådighed for offentligheden på en måde, som giver mulighed for at søge på enkeltpersoner eller adresser, vil det muligvis være i strid med persondataretten, siger Vibeke Borberg.

For at finde frem til hvor mange dage, hver lejlighed er lejet ud om året, bruger Inside Airbnb en såkaldt 'Occupancy Model', som er udviklet af byplanlæggere i San Fransisco for at undersøge Airbnb's betydning for boligmarkedet. Her ser man på to forskellige parametre; tilgængelighed og aktivitet.

Tilgængelighed viser, hvor mange dage om året lejligheden står til rådighed til at kunne blive lejet ud til turister. Høj tilgængelighed er et tegn på, at der ikke bor nogen i lejligheden permanent, men ikke noget bevis. Det kan også bare betyde, at man kan leje lejligheden, hvornår det skulle være, og at beboere flytter hen til en veninde imens.

Derfor ser man også på, hvor meget aktivitet der er på annoncen. Det vil sige, hvor mange 'reviews' annoncen har fået. Inside Airbnb tager udgangspunkt i, at kun hver anden Airbnb-gæst skriver en anmeldelse af lejligheden. Derfor ganges antallet af 'reviews' med to for at få det estimerede antal besøg.

Inside Airbnb tager udgangspunkt i, at gæsterne har minimum tre overnatninger - med mindre et højere antal overnatninger er angivet. Selv oplyser Airbnb, at ophold i København i gennemsnit varede 4,2 nætter i 2015. Antallet af 'reviews' ganges derfor med tre for at få det estimerede antal overnatninger.

I København og mange andre byer i Danmark er der bopælspligt på stort set alle lejligheder. Derfor må man højst leje sin lejlighed ud på Airbnb i syv uger hvert år svarende til 49 dage. Vi har derfor undersøgt, hvor mange københavnere der har et estimeret antal overnatninger over 49 om året.

Da der er tale om et skøn, kan der være nogle af de 2.621 værter, der holder sig inden for lovens rammer. Avisen.dk har forsøgt at verificere undersøgelsen ved at kontakte værterne igennem Airbnb, men Airbnb har deaktiveret journalistens konto. Inden da nåede vi at komme i kontakt med flere værter. Tre af dem oplyste, at det var erhvervsejendomme, de lejede ud. De er slettet fra listen, men der kan være andre erhvervsejendomme uden bopælspligt tilbage i undersøgelsen.

Desuden kan der være enkelte udlejere, der har mere end én annonce til deres lejlighed. 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.