Ældre Sagen og KL sår tvivl om DF’s boligydelse-model

Det kan ikke bare lige lade sig gøre, at sænke huslejen for ældre, der bliver beskåret i boligydelse, mener Kommunernes Landsforening (KL) og Ældre Sagen.
- Vi har jo den garanti, at det står i loven, har DF's finansordfører, René Christensen (th.) tidligere tirsdag sagt til Ritzau.
- Vi har jo den garanti, at det står i loven, har DF's finansordfører, René Christensen (th.) tidligere tirsdag sagt til Ritzau. Foto: Scanpix/arkiv

Dansk Folkeparti er sikre på, at et omstridt forslag om at sænke boligydelsen for pensionister, vil blive udlignet af, at huslejerne også falder.

Men det kan blive meget svært at gennemføre, lyder kritikken nu fra både Kommunernes Landsforening (KL) og Ældre Sagen.

Det skriver Politiken.

Der gælder et princip om balanceleje i almene boliger, moderne plejeboliger og ældreboliger, argumenterer Margrethe Kähler, jurist og chefkonsulent i Ældre Sagen til avisen.

- Og det vil sige, at udgifter og indtægter altid skal være i balance. Så man kan ikke bare sådan uden videre sætte huslejen ned i eksisterende boliger. Og sagt lige ud vil det være en skændsel, hvis man begynder at opføre nye boliger af dårlig kvalitet for derved at få billigere boliger, siger hun.

Ikke muligt

I KL melder man hus forbi i forhold til at give lavere husleje til ældre og handikappede. I et høringssvar til lovforslaget om den såkaldte boligydelses-pakke lyder det:

”Det er ikke muligt at nedsætte huslejeniveauet for eksisterende byggeri (ifølge almenboligloven, red.). Det må derfor forventes, at kommunerne vil få en udfordring med at finde en passende bolig til berørte borgere, såfremt en reduktion i rådighedsbeløbet betyder, at borgeren ikke fortsat kan bo i den pågældende bolig.”

Forslaget er en del af finanslovsaftalen, der efter planen stemmes igennem Folketinget onsdag, og fra flere sider er der rejst tvivl om konsekvenserne, blandt andet fordi det ikke fremgår klart, hvordan man vil sikre, at huslejen også falder, når boligydelsen gør.

"Det står i loven"

Tidligere har DF's finansordfører, René Christensen, slået fast, at huslejen også falder, når boligydelsen gør.

- Vi har jo den garanti, at det står i loven, har han tidligere tirsdag sagt til Ritzau.

- Det er ikke noget med, at det står i en aftaletekst, at vi har en hensigt om det. Det står lovgivningen, at det skal den.

Han henviser til en sætning i bemærkningerne til lovforslaget, der lyder:

"Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt, således at væsentligt færre personer i realiteten berøres af forslaget."

- Det er jo sådan set lidt et hul, der har været, fordi kommunerne har jo kunnet lægge alverdens personalerum og fitnesscentre - alt muligt - ind under de her centre og så lagt det ind i den enkelte ældres husleje, har René Christensen tidligere sagt til Ritzau.

Sætter spørgsmålstegn

KL sår dog tvivl om muligheden for at bygge billigt. l førnævnte høringssvar lyder det:

"Kommunerne er i dag allerede meget opmærksomme på omkostningerne ved boligbyggeri og driften heraf. KL tillader sig derfor at sætte spørgsmålstegn ved, om det er muligt at reducere prisen på en bolig, når man opfylder de lovkrav der stilles til størrelse og arbejdsmiljøregler og herudover tager hensyn til de stigende forventninger om indførsel af for eksempel velfærdsteknologi. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i dag eksisterer en række lovkrav til boligbyggeri, som begrænser kommunernes mulighed for at bygge billigt."

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.