Advokat: Der bliver begået systemfejl i patientklagesager

Når patienter klager over fejlbehandling, sker der systematiske fejl i klagebehandlingen, mener en advokat.
Advokat Karsten Høj fra firmaet Elmer & Partnere kritiserer behandlingen af klager fra patienter, der ønsker erstatning efter fejlbehandling.
Advokat Karsten Høj fra firmaet Elmer & Partnere kritiserer behandlingen af klager fra patienter, der ønsker erstatning efter fejlbehandling. Foto: Scanpix

Der sker systematisk fejl i behandlingen af klager fra patienter, som ønsker erstatning efter at være blevet fejlbehandlet.

Det mener advokat Karsten Høj fra firmaet Elmer & Partnere, der er en af Danmarks mest erfarne inden for området. Baggrunden er ifølge Politiken mandag en sag, som han netop har vundet i Retten i Esbjerg for 59-årige Jørgen Hemmer-Larsen, der måtte bruge fem år og gå til domstolene for at få den korrekte afgørelse.

Han fik en erstatning, fordi Retslægerådet under byretssagen fastslog, at der var begået en "klar lægefaglig fejl", da lægerne ved en rutinescanning havde overset, at hans kræftsygdom var vendt tilbage.

"Det var helt afgørende for sagens udfald, at Retslægerådet sagde, at der var tale om en klar fejl, for så er beviskravet lempet", siger Karsten Høj, der havde stillet spørgsmålet til Retslægerådet. Når der er tale om en klar fejl, skal det ikke være "overvejende sandsynligt", at en skade kunne være undgået, hvis lægen havde handlet på en anden måde. Så skal tvivlen komme patienten til gode.

"Højesteret har i 8-10 domme fastslået, at dette princip gælder. Derfor skal både Patienterstatningen og Ankenævnet forholde sig til, om der er begået en klar fejl. Begge dele har de undladt i deres administrative behandling af sagen, og det er meget kritisabelt", siger Karsten Høj til Politiken. Han betegner det som en "systemfejl".

Folketinget har ved indretningen af patientklagesystemet lagt vægt på, at den enkelte borger skal kunne klage uden hjælp fra advokat og være sikker på, at sagen bliver oplyst.

"Jørgen Hemmer-Larsen havde helt sikkert tabt, hvis han ikke havde hyret en advokat. Den enkelte patient har ikke en chance for at kende denne praksis. Mange advokater kender den ikke. Derfor er det så vigtigt, at Patienterstatningen og Ankenævnet forholder sig til det, men de skriver ikke engang om det i afgørelsen. Og så har patienterne slet ingen chance", siger Karsten Høj til Politiken.

"Der er mange patienter, der har fået en for sen diagnosticering og dermed er i samme situation som Jørgen Hemmer-Larsen. Her fejler systemet ved ikke at forholde sig til, at beviskravet er lempet, når der er sket en klar lægefaglig fejl. Patienten kan ikke selv spørge Retslægerådet".

Kontorchef i Ankenævnet Camilla Hammer siger, at nævnet oprindeligt ikke mente, at der var tale om en klar fejl i Jørgen Hemmer-Larsens sag.

"Når vi taber en retssag, giver det altid anledning til overvejelser, men det er ikke sådan, at vi tænker, at vi skal lave noget om", siger Camilla Hammer til Politiken.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.