Veteraner i klemme

Advarsel: Udflytning vil ramme krigsveteraner hårdt

3.900 statslige arbejdspladser skal flytte til provinsen. Men flytter Arbejdsskadestyrelsen, kan tilskadekomne veteraners sager bryde sammen, advarer advokat og soldaternes formand.
Mads Pramming er advokat for 135 krigsveteraner. Han frygter, at deres sager kan bryde sammen, hvis Arbejdsskadestyrelsen skal flyttes fra København.
Mads Pramming er advokat for 135 krigsveteraner. Han frygter, at deres sager kan bryde sammen, hvis Arbejdsskadestyrelsen skal flyttes fra København. Foto: Morten Stricker, Scanpix/Mads Pramming

Regeringens vision om at flytte 3.900 statslige arbejdspladser ud i provinsen kan have alvorlige, utilsigtede konsekvenser for traumatiserede soldater.

Sådan lyder advarslen fra flere sider i dag i Avisen.dk.

En af de arbejdspladser, der står til at flytte, er nemlig Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsen behandler i øjeblikket flere hundrede sager fra tilskadekomne og traumatiserede soldater.

Endnu ved ingen, hvor styrelsen skal rykke hen, men blandt andet Vordingborg og Haderslev er i spil. Hvis de højt specialiserede medarbejdere ikke rykker med, kan veteranerne komme til at betale en høj pris, frygter Mads Pramming. Han er i øjeblikket advokat for 135 veteraner.

- Veteranerne er en meget sårbar gruppe, som har nogle specielle behov og kræver stor ekspertise. Hvis Arbejdsskadestyrelsen skal flytte til en anden landsdel, er jeg alvorligt bekymret for, at den ekspertise går tabt, og at sagsbehandlingen reelt bryder sammen. Det vil ramme mine klienter meget hårdt, siger Mads Pramming til Avisen.dk.

Få vil følge med

Flere hundrede krigsveteraner venter lige nu på, at deres skader bliver anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Nogle er fysisk sårede, men en stor del af veteranerne lider under psykiske sygdomme som PTSD og angst. Det gør sagerne enormt komplicerede, fordi psykiske sager er langt sværere at håndtere. Samtidig har mange af sagerne rødder helt tilbage i Balkan-missionerne i 1990'erne. Af den grund kræver det omfattende ekspertise at dokumentere og udrede sagerne. En ekspertise, som tager mange år at opbygge, og som derfor ikke uden videre kan erstattes med nye medarbejdere.

- Jeg frygter, at ekspertisen går tabt, og at veteranerne vil blive meget hårdt ramt af det.
Mads Pramming, advokat for 135 veteraner

De fysiske skader er lettest at få øje på. Men det er de psykiske skader, som tager tid og kræver stor ekspertise. Foto: Søren Bidstrup, Scanpix.

Derfor har Arbejdsskadestyrelsen oprettet et særligt sekretariat for veteransagerne. Her bliver sagerne behandlet af en lille gruppe sagsbehandlere, som har stor erfaring og ekspertise.

Nu kan denne særlige gruppe ende med at blive opløst. En undersøgelse fra fagforeningen DJØF har nemlig vist, at kun ganske få af de statsansatte regner med at flytte med, når deres arbejdsplads rykker væk fra hovedstaden.

Sker det, vil soldaterne blive ramt af endnu længere sagsbehandling og flere fejl i afgørelserne, som derfor må gå om.

- Veteranerne har brug for, at der er nogen med omfattende ekspertise, som kan hjælpe dem. Det kræver stor forståelse for Forsvaret, de enkelte missioner og for de psykiske lidelser, som veteranerne kan blive ramt af. Jeg frygter, at ekspertisen går tabt, og at veteranerne vil blive meget hårdt ramt af det, siger Mads Pramming til Avisen.dk

Mads Pramming pointerer, at han ikke ønsker at forholde sig politisk til udflytningen som sådan. Men for veteranernes skyld er det nødvendigt at advare, mener han.

Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening frygter også, hvad udflytningen kan betyde for tilskadekomne soldater. Foto: Søren Bidstrup.

- Det er svært at undgå at tabe vigtige kompetencer i styrelsen, og det kan ramme både veteraner og alle andre, der har en arbejdsskade.
Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening

Fagforening: Urimelig ventetid

I soldaternes fagforening er man i forvejen ikke begejstrede for den årelange sagsbehandling.

- Det er helt urimeligt lang tid, hvor folk står i en meget svær situation. Nogle må endda vente endnu længere, og det kan være voldsomt belastende - især for dem med psykiske skader, siger Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Det tager allerede over 25 måneder at få afgjort sager om tab af erhvervsevne.

Ligesom advokaten frygter han, at en udflytning af styrelsen kan medføre et alvorligt tab af ekspertise, som kan være svær at genopbygge.

- Jeg kan ikke på nogen måde forestille mig, at det skulle blive bedre med en udflytning. Det er svært at undgå at tabe vigtige kompetencer i styrelsen, og det kan ramme både veteraner og alle andre, der har en arbejdsskade, siger Flemming Vinther.

- Jeg tror overhovedet ikke, man har tænkt den tanke, at veteranerne kunne blive ramt i forbindelse med udflytningen.
Holger K. Nielsen, forsvarsordfører for SF

Politiker: Ingen har tænkt tanken

På Christiansborg har man ikke været bevidst om konsekvenserne for de danske soldater med krigsskader. Det mener SF, som kalder udflytningen for hastværk.

- Jeg tror overhovedet ikke, man har tænkt den tanke, at veteranerne kunne blive ramt i forbindelse med udflytningen. Der er formentlig masser af problemer med udflytningen. Det skal man tage meget alvorligt, lyder det fra forsvarsordfører Holger K. Nielsen.

Hos Konservative regner forsvarsordfører Rasmus Jarlov dog med, at Arbejdsskadestyrelsen er i stand til at håndtere problemerne med veteranerne under en udflytning.

- Det er selvfølgelig helt relevant, at der bliver rejst en bekymring. Men jeg tænker, at regeringen har overvejet det og vurderet, at styrelsen kan overkomme den udfordring, siger han.

Hos Dansk Folkeparti mener beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, at det ligefrem kan hjælpe veteranerne, at Arbejdsskadestyrelsen skal flytte.

- Jeg tror ikke, de skal være bange for, at der vil mangle kompetencer. Måske får veteranerne endda en bedre behandling af, at der kommer nye øjne på sagerne, mener Bent Bøgsted.

Det har ikke været muligt for Avisen.dk at få en kommentar på sagen fra Venstre.

- Borgerne er der stadig, og vi skal fortsat sørge for, at deres sager bliver behandlet.
Merete Agergaard, direktør for Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen lover, der også i fremtiden vil være fokus på veteranerne. Foto: Nikolai Linares, Scanpix.

Styrelse vil tage hånd om sagerne

I modsætning til de andre arbejdspladser, der må flytte, kræver planerne om Arbejdsskadestyrelsen en lovændring. Det skyldes, at regeringen vil lægge styrelsen ind under den selvejende institution ATP, som varetager dele af næsten alle danskeres pensioner.

I Arbejdsskadestyrelsen garanterer direktør Merete Agergaard, at der fortsat vil være fokus på at få afviklet veteranernes sager.

- Vores mission er at levere korrekte og forståelige afgørelser så hurtigt som muligt. Det gjaldt i går, det gælder i morgen, og det gælder også, hvis vi i overensstemmelse med regeringens ønske bliver en del af ATP. Borgerne er der stadig, og vi skal fortsat sørge for, at deres sager bliver behandlet, skriver hun i en mail til Avisen.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.