Advarsel: Løkkes besparelser jager pædagoger væk fra faget

Hvis regeringens plan om kommunale besparelser bliver vedtaget, kan resultere i en flugt fra pædagogfaget.
Flere besparelser jager pædagogerne væk fra faget, advarer BUPL-formand og arbejdsmarkedsforsker. 
Flere besparelser jager pædagogerne væk fra faget, advarer BUPL-formand og arbejdsmarkedsforsker.  Foto: Søren Bidstrup/Scanpix/Arkiv

Regeringens planer om kommunale besparelser kan betyde, at 14.400 kommunale stillinger på blandt andet andet børne- og ældreområdet forsvinder, viser nye tal.

Det er hovedorganisationen FTF, der har regnet på, hvad regeringens ønske om det såkaldte omprioriteringsbidrag kan få af konsekvenser.

Tjek kortet: Så mange færre pædagoger bliver der i din kommune

Bare på børneområdet vil besparelserne ifølge FTF's analyse betyde 4.230 færre pædagoger, medhjælpere og dagplejere. Og udsigten til nedskæringer vækker bekymring.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet advarer om, at forringelser på området vil føre til mangel på pædagoger i fremtiden.

Formanden for pædagogernes fagforbund BUPL, Elisa Bergman, frygter, at spareøvelsen vil resultere i understimulerede børn og udbrændte voksne.

Børn får sværere ved at gå i skole

Hun peger på, at området i forvejen lider, da der tilbage i nullerne blev skåret ind til benet efter krisen.

Og færre pædagoger betyder mindre tid til at stimulere børnene, forklarer Elisa Bergmann.

- Det betyder, at vi på længere sigt får børn, der har sværere ved at gå i skole og har sværere ved at leve op til de krav, der i det hele taget stilles, siger hun.

Regeringens besparelser rammer hårdt: 14.400 færre ansatte i kommunerne

Derudover er der også risiko for, at pædagogerne flygter fra faget, hvis vilkårene bliver yderligere forringet, advarer Elisa Bergmann om.

Vælger pædagogfaget fra

- Det bliver svært for pædagogerne at løfte den faglige standard, som de gerne vil levere og har med i bagagen fra deres uddannelse. Når man i institutionen ikke har tid til at gøre det, som nærer ens faglige stolthed, så risikerer vi at ende med desillusionerede og udbrændte pædagoger, der ikke længere har lyst til at være i faget.

Lene stopper som pædagog: Det er ren opbevaring af børnene

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen tror ikke, at man vil opleve en decideret masseflugt. Han mener dog, at udsigten til yderligere forringelser givetvis vil få nogle til at forlade faget. Men hvad værre er: Det vil have konsekvenser for tilgangen af nyuddannede:

- Når pædagogfagets renommé forringes med dårlige arbejdsvilkår og besparelser, så reagerer de unge på det ved at vælge andre uddannelser. Så på længere sigt vil man kunne forvente lavere udbud af pædagoger, siger han og peger på, at der ifølge flere fremtidige prognoser vil opstå mangel på pædagoger.

V: Det er op til kommunerne at prioritere

Hos regeringen mener finansordfører Jacob Jensen (V) ikke, at man allerede nu kan konkludere, hvorvidt omprioriteringsbidraget vil koste pædagoger, sosu'er eller sygeplejersker i kommunerne.

- Det er jo kommunerne, der skal prioritere inden for deres budget. Det kan jo være forskelligt, om det er lønkroner eller indkøb, man vil effektivisere på, siger Jacob Jensen (V).

DF om milliardbesparelser: Vi er imod skattelettelser

DF's støtte er afgørende

Regeringens forslag til omprioriteringsbidraget bliver i disse dage diskuteret i finanslovsforhandlingerne. Øvelsen går ud på at tage penge fra kommunebudgetterne og give til staten, der så efterfølgende vil bruge pengene til særlige formål, der endnu ikke er fastlagt.

Regeringen har foreslået, at der, udover 0,2 procent i 2016, bliver trukket en procent ud af kommunebudgetterne i 2017, 2018, 2019. I alt 7,5 milliarder kroner, der skal spares i kommunerne.

Indtil videre har Socialdemokraterne trukket deres støtte til forslaget, som nu afhænger af støtte fra Dansk Folkeparti.

Finanslovsforhandlingerne forventes at falde på plads inden for de kommende dage.

Så mange pædagogjob er i fare

Pædagoger 2.660

Dagplejere 360

Pædagogmedhjælpere 1.590

Bag om tallene

Hovedorganisationen FTF har beregnet, hvad konsekvenserne vil blive for de kommunalt ansatte:

I kommunerne udgjorde løn til ansatte 64 procent af nettoudgifterne. Fastholdes den fordeling, svarer det til, at der skal spares 4,8 milliarder på lønudgifter frem til 2019. I hver kommune er lønbesparelsen omregnet til antal ansatte fordelt på faggrupper. Det er gjort ud fra fordelingen af lønudgifter og gennemsnitsløn i 2014 opregnet til 2016-lønniveau.

Se konsekvenser for alle kommunale faggrupper her

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.