3F efter ny afgørelse om kærestepenge: Kommuner må rette ind

200 kontanthjælpsmodtagere står nu til at få tilbagebetalt kontanthjælp i sager om gensidig forsørgerpligt i to jyske kommuner. 3F håber at kunne brede dommen ud.
Flere kontanthjælpsmodtagere mistede i 2014 ydelsen på grund af samleverens indtægt. Men i mange tilfælde informerede kommunen ikke begge parter om afgørelsen, og derfor får de nu penge tilbage.
Flere kontanthjælpsmodtagere mistede i 2014 ydelsen på grund af samleverens indtægt. Men i mange tilfælde informerede kommunen ikke begge parter om afgørelsen, og derfor får de nu penge tilbage. Foto: Scanpix / Modelfoto

I 2014 fik en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere skåret i kontanthjælpen på grund af samleverens indtægt.

I nogle kommuner blev afgørelserne i sagerne om gensidig forsørgerpligt, også kendt som sagerne om kærestepenge, kun meddelt til kontanthjælpsmodtageren og ikke samleveren.

Den praksis har Folketingets Ombudsmand nu erklæret ugyldig, og det betyder at sagerne skal genoptages.

Afgørelsen bygger på to sager fra Randers og Brønderslev kommuner.

Ifølge ombudsmanden har kommunerne selv pligt til at genoptage ugyldige afgørelser. Samlet står godt 100 kontanthjælpsmodtagere i hver kommune til at få efterbetalt kontanthjælp, oplyser ombudsmanden.

3F: Kommuner skal rette ind

Hos 3F i Aalborg, der indbragte Brønderslev Kommune for ombudsmanden, er man tilfreds med afgørelsen. Nu håber 3F-formand i Aalborg, Søren Elsberg, at afgørelsen vil få andre kommuner til at rette ind.

- Vi mener, at denne her sag må danne præcedens for andre kommuner, som har gjort det samme. Vi forventer, at kommunerne selv går i gang med at kontakte de berørte borgere og tilbagebetale, sådan som blandt andet Aalborg Kommune allerede har gjort, siger han til Avisen.dk.

Søren Elsberg har i den forbindelse blikket rettet stift mod Mariagerfjord Kommune. Her mener man hos 3F Aalborg, at der ligger 155 sager om tilbagebetaling af kontanthjælp som følge af manglende besked til begge parter i sager om gensidig forsørgerpligt.

- Vi har allerede bragt tre af de her sager om gensidig forsørgerpligt i Mariager Kommune for Ankestyrelsen og fået medhold. Hvis ikke kommunen af egen drift tager de 155 sager, vi mener, der ligger, op efter den afgørelse, der er kommet i dag, så indbringer vi dem for Ombudsmanden.

Kommune afviser kritik

Hos Mariagerfjord kommune oplyser arbejdsmarkedschef, Michael Tidemand, at man ikke agter at genoptage de 155 sager, som 3F henviser til.

- Det er vores klare og dybe overbevisning, at vi har gjort tingene korrekt. Uanset eventuelle formelle fejl kan vi i udgangspunktet dokumentere, at man har været samlevende. Når man har skrevet under på, at man er samlevende, kan ikke være uvidende om det.

Michael Tidemand forklarer, at kommunen ikke har fået noget brev fra ombudsmanden om at genoptage sager om samboendes kontanthjælp.

Derimod har kommunen fået brev fra ombudsmanden om at svare på blandt andet 3F’s spørgsmål vedrørende eventuelle formelle fejl i orientering efter afgørelser om kontanthjælp til samlevende. Og det agter man at gøre, lyder det fra Michael Tidemand.

Selvjustits i Randers

Da Randers Kommune efter ombudsmandens høring selv har besluttet at genoptage de godt 100 sager, gør ombudsmanden ikke mere i sagen. Ombudsmanden kritiserer dog, at kommunen ikke genoptog sagerne allerede i foråret 2015, da kommunen identificerede dem.

Hos Brønderslev Kommune fortæller kommunaldirektør Søren Steensen til Avisen.dk, at man vil sende ombudsmandens afgørelse i politisk behandling.

- Kommunalbestyrelsen skal næste gang de mødes, midt i august, afgøre, hvordan Brønderslev Kommune vil imødekomme afgørelsen, siger han.

Kommunernes pligt til at genoptage sagerne betinges af, at kommunerne skal kunne finde sagerne frem, og der ikke er tale om for store administrative vanskeligheder.

Kommunerne kan derfor ikke nøjes med at opfordre borgerne til selv at klage. Kommunerne kan heller ikke rette fejlen ved efterfølgende at sende en ny afgørelse med tilbagevirkende kraft.

- Jeg har forståelse for, at kommunerne kan anse denne regning for ærgerlig. Men det er en fejl, som de kunne have undgået, og det er et grundlæggende retsprincip, at bebyrdende afgørelser skal meddeles formelt til hver enkelt berørt part, for at de kan have retsvirkning. Derfor må kommunerne genoptage sagerne, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.