16-årige Frederik har arbejdet mere end tilladt: Det har jeg selv valgt

Kun hver tredje unge har ansættelsesforhold, hvor alle love og regler overholdes. Ifølge Jobpatruljen skyldes mange regelbrud de unges egne valg fremfor luskede arbejdsgivere.
Frederik Withander så gerne, at det var lidt mere op til ham og hans arbejdsgiver, hvordan vagterne lægges på jobbet i Rema 1000. 
Frederik Withander så gerne, at det var lidt mere op til ham og hans arbejdsgiver, hvordan vagterne lægges på jobbet i Rema 1000.  Foto: Morten Lund Madsen

Frederik Withander er 16 år og har lige afsluttet 9. klasse. Det betyder, at han nu må arbejde op til otte timer om dagen.

Inden sommerferien måtte han derimod kun arbejde to timer på skoledage. Alligevel har Frederik i et par måneder op til ferien haft én ugentlig vagt på fire timer på skoledage, fortæller han.

- Det er noget, jeg selv har ønsket, for at jeg også har tid til mine fritidsinteresser. Jeg er blandt andet frivillig på et plejehjem, fortæller Frederik Withander, da han bliver interviewet af Jobpatruljen.

Jobpatruljen er en oplysningskampagne fra HK og 3F. Kampagnen er henvendt til unge under 18 år. Udover oplysning til de unge om arbejdsregler og vilkår, interviewer Jobpatruljen de unge. Interviewene bruges til at lave statistik over de unges arbejdsvilkår.

Avisen.dk møder Frederik, mens Jobpatruljen besøger hans arbejdsplads, Rema 1000 i Birkerød.

Regelbrud bliver et dilemma

I Frederik Withanders tilfælde er tale om en meget lille forseelse. Alligevel tæller Frederiks arbejdsplads med i Jobpatruljens statistik over virksomheder, hvor én eller flere regler overtrædes.

Ifølge Jobpatruljen er det kun 34 procent af de 3.000 fritidsjobbere, som patruljen har talt med, der har ansættelsesforhold, hvor alle love og regler overholdes.

- Frederik er et godt eksempel på, hvor reglerne bliver et dilemma. Set over en uge arbejder han jo ikke mere end dem, der arbejder to timer hver dag efter skole, siger Charlotte Rud, frivillig i Jobpatruljen, som netop har interviewet Frederik.

- Det er vanskeligt at sige, at Frederik eller hans arbejdsgiver, som i sidste ende har det fulde ansvar, gør noget, som er meget forkert, selvom det er i strid med reglerne.

Ifølge Charlotte Rud er Frederik Withander på mange måder repræsentativ for en stor del af de unge, Jobpatruljen taler med.

- De unge vil jo rigtig gerne arbejde. De er hverken dovne eller ugidelige, som vi ofte hører i medierne. Langt hen ad vejen har han også godt styr på reglerne for arbejdsmiljøet. Det er noget, vi oplever, de unge går op i.

Satte tidligere chef på plads

Frederik Withander fortæller, at han ikke kendte til reglerne for øvre arbejdstid, inden Jobpatruljen oplyser ham om det. Derimod er han godt inde i reglerne for arbejdsmiljø og pauser, som han har talt om med både sine venner og forældre.

- På min gamle arbejdsplads gik vores chef ikke så højt op i, hvornår vi skulle have pause. Han sagde ofte, ”om det ikke lige kunne vente”.

- Det, mente min kammerat og jeg ikke, kunne være rigtigt, så vi læste vores kontrakter igennem. Der stod, vi havde krav på en halv times pause efter 4,5 time. Det sagde vi til vores chef, og så gik vi til pause.

Unge, der ikke har afsluttet folkeskolens 9. klasse, må på skoledage arbejde to timer, og otte timer på alle andre dage dog maksimalt 12 timer om ugen i uger med skoledage.

Selvom Frederik Withander kender mange af de regler, der er for unge på arbejdsmarkedet, er det ikke altid han overholder dem. Han ved eksempelvis godt, at han ikke må skubbe mere end 12 indkøbsvogne af gangen. Men han gør det alligevel, fordi det går hurtigere.

Og det er han langt fra ene om at gøre, siger Charlotte Rud.

- Det, vi ser mange steder, er, at det ikke er arbejdsgiveren, men de unge som snyder sig selv. De unge er ofte meget loyale både overfor arbejdsgiver og kollegaer, og vil gøre ting hurtigere ved for eksempel at køre med flere vogne, end de må.

Arbejde og fritid skal hænge sammen

Efter interviewet med Jobpatruljen fortæller Frederik Withander til Avisen.dk, at han synes, det på visse punkter burde være mere op til ham og hans arbejdsgiver at finde et rimeligt niveau for ugentlig arbejdstid.

- Jeg får jo kun løn, når jeg arbejder, så jeg vil jo gerne have flere timer. Og så er det vigtigt for mig, at mit arbejde passer sammen med mine fritidsinteresser.

Men er du ikke bange for, at du kan blive udnyttet af din chef, når du er villig til at arbejde mere end du må?

 - Nej, overhovedet ikke. Jeg har en rigtig god chef, som jeg stoler på, og han er rigtig god ved os ansatte, siger han.

Frederik Withanders chef er Morten Houmann, bestyrer af Rema 1000 i Birkerød. Han bekræfter, at Frederik har arbejdet fire timer på skoledage nogle få gange inden sommerferien, imens han endnu gik i 9. klasse.

- Jeg ansætter tidligst unge sidst i 9. klasse lige før ferien, og der kan de nå at få en-to vagter på skoledage på fire timer.

Regler kunne laves mere fornuftigt

Morten Houmann synes ikke, at reglerne er for strikse. Men de kunne måske gøres mere fleksible:

- Det ville være meget mere fornuftigt, hvis reglerne var sådan, at du måtte have 4-5 timer på en hverdag én gang i ugen, i stedet for to timer hver dag mandag til fredag.

- Ved at have én længere vagt på 4-5 timer én dag i ugen i stedet for fem 2-timersvagter ville du jo ikke have flere timer samlet set eller overskride reglerne for en ugentlig arbejdstid på 12 timer.

Reglen om to-timersvagter afskærer ifølge Morten Houmann mange unge fra at komme ud at prøve kræfter med erhvervslivet, inden de går ud af folkeskolen. Han peger på, at detailbranchen har svære ved at bruge de unge, når de kun må arbejde to timer på hverdage.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.